Yrityssunnistus / Företagsorientering

Sipoon Syke on mukana yrityssunnistuksessa / Sipoon Syke är med i företagsorienteringen

Sipoon Syke tarjoaa Sipoon Yrityssunnistuksen osallistujille suunnistusvälipalan, jossa Nocco -juoma ja Barebell -patukka 4,5€ yhteishinnalla.


Sipoon Syke erbjuder alla som deltar i företagsorienteringen en mellanmålsboost i form av en Nocco dryck och en Barebell bar till priset 4,5€.