Sopimusehdot

Sopimusehdot Liikuntakeskus Sipoon Syke

1. JÄSENYYS Liikuntakeskus Sipoon Syke jäseniä ovat kaikki aloitusmaksun sekä ensimmäisen kuukauden jäsenmaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet 12 -vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18 -vuotias henkilö kuntoilee Liikuntakeskus Sipoon Sykkeessä sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on oltava paikalla ensimmäisellä kerralla Liikuntakeskus Sipoon Sykkeessä kulkurannekkeen hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa kuukausittaista jäsenyyslaskutusta varten. Henkilön, joka haluaa tulla Liikuntakeskus Sipoon Sykkeen jäseneksi, tulee täyttää ja hyväksyä jäsenyyssopimus kotisivujen verkkokaupassa tai paikan päällä kirjallisesti. Asiakas on tietoinen, että Liikuntakeskus Sipoon Syke toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Liikuntakeskus Sipoon Sykkeellä on oikeus siirtää oma sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. JÄSENTUNNISTE (KULKURANNEKE), TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste eli kulkuranneke. Asiakastunniste on aina esitettävä Liikuntakeskus Sipoon Sykkeessä vierailtaessa ja sillä on kirjauduttava sisään asiakaskoneella. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä Liikuntakeskus Sipoon Sykkeen henkilökunnalle. Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle tai erikseen mainittuun numeroon. Liikuntakeskus Sipoon Sykkeen asiakastunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta Liikuntakeskus Liikuntakeskus Sipoon Sykkeeseen. Liikuntakeskus Sipoon Syke tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko Liikuntakeskus Sipoon Syke rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä. Jäsentunniste tulee palauttaa moitteettomassa kunnossa jäsenyyden päättymisen jälkeen asiakaspalveluun. Palauttamattomasta kulkuavaimesta Liikuntakeskus Sipoon Syke veloittaa laskulla 29,90 € + laskutuslisän.

3. ALOITUSMAKSU Jäsensopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen aloitusmaksu. Aloitusmaksuun kuuluu vapaa kulkuoikeus liikuntakeskukseen oman sopimuksen rajoissa, pukukaapin lukitus sekä alkukartoitus PT:n kanssa. Aloitusmaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. JÄSENMAKSU Aloitusmaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu jäsenmaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Jäsenmaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT Jäsenellä on oikeus hyödyntää Liikuntakeskus Sipoon Syke palveluja (kuntosali ja ryhmäliikunta) jäsenyyskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

6. ONLINE TRAINING -PALVELUT / VERKKOVALMENNUKSET Kaikki verkkovalmennustuotteet, joihin käytetään Trainda.io -verkkovalmennusalustaa kuuluvat etämyynnin piiriin. Kyseisillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta ja kun ostat ja aktivoit tuotteen, luovut normaalista 14 päivän palautusoikeudesta.

7. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti yhden vuoden. Määräaikaisen jäsenyyden voi tarvittaessa siirtää liittymismaksua vastaan toiselle henkilölle ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Kaikissa em. Tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai asioi Liikuntakeskus Sipoon Sykkeen asiakaspalvelussa ja asiakaspalvelu tekee tarvittavat muutokset. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut ovat suoritetut eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu sähköpostilla.

8. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen tapahtuu sähköpostitse ja Liikuntakeskus Sipoon Syke edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi. Liikuntakeskus Sipoon Syke jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin 30 päivän irtisanomisaika. Eräpäivä jäsenyyden irtisanomiselle määräytyy henkilökohtaisen jäsenyyskauden mukaan. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Määräaikaisen sopimuksen voi ainoastaan tauottaa lääkärintodistusta vastaan tai paikkakunnan muuton yhteydessä. Muutoin määräaikainen sopimus on voimassa määrätyn ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei asiakkuutta irtisanota viimeistään 30 päivää ennen määräaikaisuuden päättymistä.

9. JÄSENYYDEN KUUKAUSITTAISET MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI ELASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT Aloitusmaksu ja ensimmäinen kuukausi maksetaan verkkokaupassa verkkoostoksena, paikan päällä pankki- /luottokortilla, tai käteisellä. Seuraavien kuukausien laskut tulevat e-laskulla ja tätä varten jäsenen on aktivoitava e-laskutus omassa verkkopankissaan. Voit tehdä suoramaksu- tai joka kuukausia hyväksyttävän e-laskusopimuksen. Asiakas vastaa itse e- laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan. Mikäli suoramaksua tai e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, asiakkaalle lähetetään paperinen muistutuslasku ja laskuun lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä. Jäsen on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, että tilillä on katetta eräpäivänä. Mikäli laskutus ei jostain syystä käynnisty eivätkä maksut onnistu, ei se vapauta jäsentä maksuvelvollisuudesta jäsenyyden voimassaoloajalta.

10. HINNANMUUTOKSET Ilmoitettuaan asiasta jäsenilleen viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Liikuntakeskus Sipoon Syke voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Liikuntakeskus Sipoon Syke ilmoittaa muutoksista sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa Liikuntakeskus Sipoon Syke käyttöön. Ennalta maksetun jäsenyyden hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsenyyden voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden jäsenyyden sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Liikuntakeskus Sipoon Syke on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

11. TILIMYYNTI Liikuntakeskus Sipoon Syke voi tarjota asiakkaalle mahdollisuutta ostaa palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä kuukausittain e- laskulla tai suoramaksulla jäsenyyden maksun yhteydessä. Toistuvat maksuviivästymiset aiheuttavat tilille ostooikeuden menettämisen. Jäsen saa halutessaan tiliotteen ostoksistaan Liikuntakeskus Sipoon Sykkeessä sähköpostitse.

12. VASTUU MAKSUISTA Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus Liikuntakeskus Sipoon palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä Liikuntakeskus Sipoon Syke tilillä, kunnes jäsenyys voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa Liikuntakeskus Sipoon Syke tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi. maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsenyyssopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Liikuntakeskus Sipoon Sykkeellä on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

13. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET Liikuntakeskus Sipoon Syke pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, ja tehdä loma- aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Liikuntakeskus Sipoon Syke ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla, ja sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Liikuntakeskus Sipoon Syke pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Liikuntakeskus Sipoon Syke varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

14. LIIKUNTAKESKUS SIPOON SYKE SÄÄNNÖT

• Kirjaudu aina asiakaskoneella Liikuntakeskus Sipoon Syke tullessasi. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

• Sipoon Syke asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.

• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Sipoon Syke tiloissa, eikä ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

• Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa Sipoon Syke kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

• Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.

• Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä. • Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen • liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä ryhmäliikuntatunteja lukuun ottamatta. Tämä turvallisuus- ja hygieniasyistä.

• Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.

• Käytä aina juomapulloa, jossa on korkki.

• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi.

• Alle 15 vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Sipoon Syke tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

• Matkapuhelimen käyttö Liikuntakeskus Sipoon Syke tiloissa on kielletty vastaanottoaluetta lukuun ottamatta. Toivomme että sammutat tai laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi Sipoon Syke tiloihin. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.

• Valo- tai videokuvaaminen Sipoon Sykkeessä on ehdottomasti kielletty. Kielto koskee myös kamerakännyköitä.

• Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.

• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua.

• Voit varata ryhmäliikuntatunneille paikan vain itsellesi. Varauksen voit tehdä paikan päällä 75 min ennen ryhmäliikuntatunnin alkua tai enintään 7 päivää ennalta verkkovarausjärjestelmän ollessa käytössä.

• Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus tai hierontaaika, veloittaa Liikuntakeskus Sipoon Syke käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Noudata ohjeita. Sipoon Syke ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Sipoon Syke tiloissa tai sen alueella.

• Mikäli asiakas ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Liikuntakeskus Sipoon Syke ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

• Sipoon Syke ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Sipoon Syke ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Liikuntakeskus Sipoon Sykkeen tuottamiin palveluihin.

• Jäsen on tietoinen, että Liikuntakeskus Sipoon Sykkeessä on tallentava kameravalvonta.

• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan Liikuntakeskus Sipoon Syke tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

15. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Porvoon käräjäoikeudessa. Tervetuloa Liikuntakeskus Sipoon Sykkeeseen! Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.