Tähän tulee otsikko

Tähän tulee ingressi

Mikä on artikkeli?

Artikkeli tarkoittaa lyhyttä tai keskipituista asiatekstiä, joka yleensä käsittelee jotain rajattua aihetta tai teemaa ja on osa jotain suurempaa tekstien kokonaisuutta.

Oman median kanavat

WiseGymin moottorina on nettisivut, joille julkaistuja artikkeleita jaetaan seuraajille eri kanavien kautta. Artikkelit voivat olla näkyviä tai piilotettuja mahdollistaen monipuolisen ja kohdennetun viestinnän. Kanavien osalta vain käyttäjän mielikuvitus on rajana - WiseGym mahdollistaa huikean viestintäkanavien valikoiman, esimerkiksi vaikka sähköpostit, somejaot, mobiiliappin push-ilmoitukset.